im retail blog 2021 10 pl

Jakie problemy rozwiązuje automatyzacja dostaw?

Sektor e-commerce stale się rozwija, pojawiają się dziesiątki nowych sklepów, coraz więcej przedsiębiorców zauważa potencjał, jaki płynie z tworzenia biznesów w sieci. Taki rozwój pociąga za sobą konsekwencje w postaci wzrastającej liczby przesyłek do obsłużenia. Staje się to bezpośrednim obciążeniem korporacji transportowych, które odpowiadają za szybkie, bezpieczne i sprawne dostarczenie towarów do odbiorców końcowych.

Od lat wiele procesów łańcucha dostaw odbywało się manualnie, poprzez ręce pracowników, co mogło powodować frustrację zarówno po stronie ich jak i odbiorców przesyłek. To przekładało się na możliwość popełniania wielu błędów.

Oczekiwania odbiorców również nie pozostały na tym samym poziomie. Obecnie jednym z czynników warunkujących konkurencyjność na rynku jest czas i elastyczność dostawy.

 

Przyszłość sektora pocztowego

 

XXI wiek jest wiekiem automatyzacji. Dotyka ona coraz mocniej również sektora pocztowego, wspomagając proces dostawy. W jaki sposób? Jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami opierającymi swoją działalność na sprzedaży wysyłkowej, a które mogą z powodzeniem zostać rozwiązane przez dobrze zaimplementowany system click & collect? W kolejnych punktach przedstawimy 8 problemów, których rozwiązanie mogą zaoferować automatyczne stacje paczkowe:

 

  • Możliwości kadrowe – obsługa przesyłek i właściwe ich dostarczenie do odbiorców wymaga czasu. Co więcej, sezonowe szczyty, takie jak Boże Narodzenie, generują większą ilość przesyłek, zmniejszając jednocześnie siłę roboczą (urlopy okolicznościowe, zimowe zachorowania). Dostawy click & collect znacznie zwiększają wydajność procesu, redukując ilość rąk potrzebnych do obsłużenia takiej samej ilości paczek.

 

  • Dostępność odbiorców – wg badań większość odbiorców przesyłek jest w wieku aktywności zawodowej lub edukacyjnej. Dlatego bardzo trudno jest dostarczyć przesyłki tak, aby odbiorca był dostępny pod właściwym adresem. Nieudane próby doręczenia wymuszają powtórne dostawy, generując koszty i wykorzystując cenny czas kurierów. Stacje paczkowe umożliwiają odbiór zamówień o dogodnej porze, bez względu na czas pracy kuriera.

 

  • Przechowywanie paczek – nieodebrane paczki trzeba gdzieś przechować do czasu, kiedy dostawa będzie możliwa. Prowadzi to do zalegania dużej ich liczby w centralach firm, zajmując powierzchnię i generując niepotrzebne koszty.

 

  • Bezpieczeństwo – prywatność i ochrona danych to poważne kwestie, dlatego procesy post-room muszą chronić przed dostawami do niewłaściwych osób. Wysyłka i odbiór z terminalu paczkowego pozwala lepiej kontrolować cały proces z zachowaniem większej anonimowości.

 

  • Nieefektywność — firmy starają się robić więcej mniejszym kosztem i inwestują w technologię, aby poprawić wydajność i obniżyć koszty. Zwiększanie personelu w celu obsługi rosnącej liczby przesyłek nie pasuje do tego trendu.

 

  • Utracone szanse — spóźnione dostawy mogą oznaczać stracone okazje biznesowe. Ponadto czas pracowników poświęcony na sortowanie przesyłek mógłby być lepiej wykorzystany gdzie indziej.

 

  • Koszt awarii – może zaistnieć konieczność wymiany zagubionych przesyłek, odpłatnie. Co więcej, czas pracowników stracony z powodu nieudanych prób doręczenia i pracochłonnego, nieefektywnego, ręcznego procesu jest kosztem dla firmy

 

  • Identyfikowalność – wszystkie te problemy mogą sprawić, że pracownicy pocztowi poczują się podatni na zagrożenia. Digitalizacja wielu aspektów procesu może ich ochronić dzięki identyfikowalnym zapisom cyfrowym, zamiast polegać na podatnych na błędy procesach papierowych.

 

Czy automatyzacja pomoże?

 

Jak widać, automaty paczkowe umożliwiają wydajniejsze zarządzanie przesyłkami przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa, a wszystko to przy zapewnieniu dużo większej swobody odbiorcom, którzy w XXI wieku są dużo bardziej mobilni i trudni do uchwycenia.

Czasowe zgranie się kuriera i odbiorcy nie jest już konieczne. Paczka umieszczana jest w bezpiecznej stacji paczkowej, a odbiorca jest powiadamiany e-mailem lub SMSem zawierającym kod otwierający wyznaczoną szafkę. Jest to system, który zapewnia identyfikowalność, zwalnia personel dając możliwość robienia innych rzeczy.

 

Rozwiązania samoobsługowe SelfLocker, służące do obsługi przesyłek kurierskich są dostępne w ofercie I’mRetail. Po więcej informacji przejdź TUTAJ.

Comments are closed.