im-retail-blog-2021-03-pl

Technologia niezależna energetycznie – to możliwe

Słowo technologia budzi w każdym z nas pewien łańcuch luźnych skojarzeń. Najczęściej myśląc o technologii mamy na myśli elektronikę, maszyny i skomplikowane procesy. Tam zaś, gdzie występują wyżej wymienione, potrzebna jest energia elektryczna i to w niemałej ilości. Jej cena rośnie z roku na rok. Czy jest możliwe przerwanie tego ciągu i zyskanie niezależności skutkującej znaczną redukcją kosztów? Okazuje się, że tak!

 

Poza siecią, poza schematem

 

Rozważania na temat niezależności energetycznej należy zacząć od przypomnienia pewnego faktu. Przyłączenie do ogólnodostępnej sieci energetycznej to prawo przysługujące każdemu, nie jest jednak obowiązkiem. Obowiązkowe nie jest również płacenie bardzo wysokich rachunków za prąd, pod warunkiem, że tego prądu nie pobieramy. Jak więc spełnić potrzeby i zasilić urządzenia, które dostępu do energii wymagają?

Systemy off-grid, zwane również wyspowymi to niezależne, niepołączone z siecią elektroenergetyczną źródła energii elektrycznej, których podstawą są najczęściej odnawialne zasoby, które daje nam nasza planeta. Takie urządzenia są zazwyczaj oparte o panele fotowoltaiczne lub niewielkie, a zarazem bardzo skuteczne turbiny wiatrowe.

 

Co już jest niezależne?

 

Obecnie, dość powszechnie systemy off-grid możemy spotkać w konstrukcji nowoczesnych elementów infrastruktury drogowej. Wystarczy rozejrzeć się podczas podróży przez miasto, aby dostrzec sygnalizację, punkty świetlne, tablice informacyjne zasilane w całości lub częściowo przez niewielkich rozmiarów element fotowoltaiczny.

Większe systemy niezależnie produkujące energie wykorzystywane są również do zasilania domków letniskowych, mobilnych domów (kamperów) lub miejsc odosobnionych, odległych, bez dostępu do sieci (jak np. osady i schroniska górskie, mniejsze wyspy).

 

Co może stać się niezależne?

 

Postępująca miniaturyzacja oraz dążenie do stworzenia możliwie najbardziej kompaktowych a jednocześnie pojemnych magazynów energii, będzie nieuchronnie prowadzić do rozwoju systemów off-grid. Wąskim gardłem, z którym zmagają się obecnie producenci takich rozwiązań jest niewystarczająca pojemność akumulatorów. Większość instalacji niezależnych, swoje działanie opiera na energii naturalnej, do której stały dostęp nigdy nie jest zagwarantowany. Dlatego koniecznością jest maksymalne ich wykorzystanie i efektywne magazynowanie wyprodukowanej energii. Prace nad tym są w toku, a my już niedługo doświadczymy całego wachlarza możliwości: od prostych całkowicie bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, przez maszyny produkcyjne lub usługowe aż po pojazdy a nawet całe samowystarczalne budynki i ogromne zakłady produkcyjne.

 

Liczby które robią wrażenie

 

Rozwój całego rynku off-grid doskonale pokazują imponujące statystyki. Wg raportu World Bank Group i Global Off Grid Lighting Association, w 2019 rynek instalacji solarnych off-grid osiągnął roczną wartość w wysokości 1,75 miliarda dolarów, oraz zapewnił usługi energetyczne ponad 420 milionom użytkowników, a liczby te nadal pozostają w mocno rosnącym trendzie. W raporcie Off-Grid Solar Market Trends 2020 stwierdzono też, że branża poczyniła ogromne postępy w ostatnich latach. Od 2017 przychody z branży systemów wyspowych stale rosną, notując 30 procentowy wzrost każdego roku.

Nie wolno przy tym zapominać, że nadal około 840 milionów osób pozostaje bez dostępu do energii elektrycznej, co pokazuje, że przestrzeni na dalszy rozwój jest dużo.

 

Jaki jest cel tego wszystkiego?

 

Pytanie może wydawać się proste, jednak odpowiedź jest dużo bardziej rozbudowana. Pierwszą zaletą odłączenia się od sieci jest przede wszystkim redukcja wydatków o ponad 90%. W każdym biznesie opłaty za prąd są znaczącym generatorem kosztów, których przy pomocy rozwiązań off-grid możemy uniknąć. Kolejną niemożliwą do przecenienia wartością jest niezależność. Instalacje tego typu nie muszą być zgłoszone ani nadzorowane przez machinę urzędową, nie jest konieczny żaden skomplikowany proces podłączenia do sieci. Samo umiejscowienie urządzeń zasilanych „off-grid” staje się możliwe dosłownie wszędzie, nawet w miejscach, odosobnionych, niedostępnych. To my, sami decydujemy gdzie i w jaki sposób ma funkcjonować nasz sprzęt. Dodatkowo, to wszystko w oparciu o ekologiczne, naturalne źródła odnawialne. Każde urządzenie zasilane przez instalację off-grid jest „czyste” i nie przyczynia się do wykorzystania prądu z elektrowni, będących często największymi trucicielami środowiska naturalnego.

 

W zalewie korzyści

 

Dzięki szybko rozwijającej się technologii ostatnich lat, stworzenie całkowicie niezależnych energetycznie urządzeń lub całych systemów staje się faktem. Oczywiście postawienie na taki sposób zasilania wymaga podjęcia pewnych zwiększonych nakładów finansowych na początkowym etapie, jednak ze względu na łatwy do policzenia zysk długoterminowy, może to zostać potraktowane jako długoterminowa i wyjątkowo korzystna inwestycja. Mnogość zalet ekonomicznych, infrastrukturalnych i praktycznych pokazuje, że systemy off-grid będą w najbliższych latach obiektem zainteresowania wielu świadomych i nowoczesnych przedsiębiorstw technologicznych.

 

Comments are closed.